Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Filipów
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Filipów
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy  / Projekty uchwał
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Projekty uchwał Projekty uchwał sortuj po:    
strony    ««     1 2 3 4 5
Data wytworzenia 2014-02-06, ostatniej modyfikacji 2014-02-06 13:43

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Filipów w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; w sprawie funduszu sołeckiego; w sprawie określenia zasad zwrotu wydatk&oac...

» czytaj całość

Data wytworzenia 2013-12-18, ostatniej modyfikacji 2013-12-18 13:56

1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Filipów na lata 2013-2019. 2) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. 3) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Filipów na lata 2014-2021. 4) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014. 5) w...

» czytaj całość

Data wytworzenia 2013-12-09, ostatniej modyfikacji 2013-12-09 10:44

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XXIV/160/2013 Rady Gminy Filipów z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stare Motule w gminie Filip&...

» czytaj całość

Data wytworzenia 2013-11-07, ostatniej modyfikacji 2013-11-12 07:31

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Filipów. 2) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 3) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 4) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do...

» czytaj całość

Data wytworzenia 2013-10-08, ostatniej modyfikacji 2013-10-08 12:24

w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa; uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Filipów; terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadcz...

» czytaj całość

Data wytworzenia 2013-08-26, ostatniej modyfikacji 2013-08-26 14:23

1) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019. 4) w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego c...

» czytaj całość

Data wytworzenia 2013-06-27, ostatniej modyfikacji 2013-06-27 12:52

1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stare Motule w gminie Filipów. 2) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wyc...

» czytaj całość

Data wytworzenia 2013-05-13, ostatniej modyfikacji 2013-05-13 10:00

1) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji zadania polegającego na rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 2) w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Filipowie zadań związa...

» czytaj całość

Data wytworzenia 2013-03-20, ostatniej modyfikacji 2013-03-27 12:26

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 2) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 3) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. 4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realiza...

» czytaj całość

Data wytworzenia 2013-02-20, ostatniej modyfikacji 2013-02-20 10:26

w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Filipowie z siedzibą w Garbasie, w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymieru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wym...

» czytaj całość

strony    ««     1 2 3 4 5


Urząd Gminy Filipów, Garbaska 2, 16-424 Filipów, tel.: 87 569 60 81, fax: 87 569 60 81 w.32, sekretariat@filipow.pl, www.filipow.pl
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@