Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Filipów
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Filipów
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Zagospodarowanie przestrzenne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY FILIPÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mieruniszki, Garbas Pierwszy, Filipów, Agrafinówka, Smolenka, Piecki i Stare Motule w Gminie Filipów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mieruniszki, Garbas Pierwszy, Filipów, Agrafinówka, Smolenka, Piecki i Stare Motule w Gminie Filipów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Filipów, 16-424 Filipów, ul. Garbaska 2, w godzinach 7.30 – 15.00. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na BIP i stronie internetowej Urzędu Gminy Filipów http://filipow.pl.

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mieruniszki, Garbas Pierwszy, Filipów, Agrafinówka, Smolenka, Piecki i Stare Motule w Gminie Filipów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Filipów, 16-424 Filipów, ul. Garbaska 2, o godzinie 9.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Filipów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2019 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Filipów, 16-424 Filipów, ul. Garbaska 2,

2) ustnie do protokołu w Urzędu Gminy Filipów, 16-424 Filipów, ul. Garbaska 2,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@filipow.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Filipów. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Wójt Gminy Filipów (informacje: http://filipow.pl, w zakładce Obowiązek informacyjny)

Wójt Gminy Filipów

Tomasz Rogowski

1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. prognoza oddziaływania na środowiskodata wytworzenia2019-08-01
data udostępnienia2019-08-01
sporządzone przezChmielewska Ewelina
opublikowane przezBogusław Sowul
ilość odwiedzin77
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Filipów, Garbaska 2, 16-424 Filipów, tel.: 87 569 60 81, fax: 87 569 60 81 w.32, sekretariat@filipow.pl, www.filipow.pl
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@